Kuasa Doa:”Kehendak Bapa-Ku adalah supaya setiap orang melihat dan percaya kepada-Nya akan beroleh hidup kekal”.

Renungan singkat Kuasa Doa hari ini diangkat dari bacaan Injil Yohanes 6:35-40, dengan thema:”Kehendak Bapa-Ku adalah setiap orang melihat dan percaya kepada-Nya”. Thema ini diambil