(UA-34197703-1)


AKULAH JALAN KEBENARAN DAN HIDUP (Yoh. 14:6)


Kidung Pujian kebahagiaan Maria kepada Tuhan.

Kidung pujian kebahagiaan Maria kepada Tuhan sering dikenal dengan nama ‘Magnificat”. Dalam magnificat ini, Maria mengungkapkan betapa besar kemuliaan Tuhan, betapa Maria menubuatkan tentang bagaimana Allah itu sungguh besar dan sungguh-sungguh mulia. Ia juga menubuatkan bahwa rahmat Tuhan akan diberikan kepada turun-temurun atas orang yang takut akan Tuhan. Bahkan ia juga menubuatkan orang-orang yang berkuasa […]

Read More

    UA-43404914-1