Doa membantu dalam pengambilan keputusan.

oa membantu dalam pengambilan keputusan sudah proven. Keteladanan Yesus berdoa semalaman sebelum pemanggilan 12 rasul-Nya adalah keteladanan yang nyata. Ia mohon kekuatan dan pencerahan agar dalam memutuskan tidak salah. Ia bekerjasama dengan Allah Bapa-Nya agar keputusan yang diambil untuk menetapkan ke 12 rasul tidak salah. Injil Lukas (Luk 6:12-19) hari