Perumpamaan gadis bijak dan gadis bodoh.

‘erumpamaan gadis bijak dan gadis bodoh’ adalah gambaran tentang bagaimana memasuki Kerajaan Allah yang dianugerahkan kepada setiap manusia. Kalau Yesus menggambarkan hal ini, dimaksudkan pula ternyata tidak semua orang akan dapat memasuki Kerajaan Surga. Semuanya tergantung kepada masing-masing orang, apakah orang memanfaatkan kesempatan untuk menerima kasih karunia Allah atau menolaknya.