(UA-34197703-1)


AKULAH JALAN KEBENARAN DAN HIDUP (Yoh. 14:6)


Yesus memberi kuasa kepada para murid-Nya.

esus memberi kuasa kepada para murid-Nya untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala sakit penyakit dan segala kelemahan. Injil Matius (Mat 9:35-10.1) hari ini Yesus mengajar orang banyak, sementara itu tergeraklah hati-Nya dengan belas kasihan-Nya untuk mewartakan khabar sukacita untuk orang banyak. Ia selalu mengajar di rumah-rumah ibadat di mana Ia bersama para murid-Nya […]

Read More

    UA-43404914-1