Siapakah yang disebut mengasihi Allah?

iapakah yang disebut mengasihi Allah? Sebuah pertanyaan menggelitik yang memerlukan sebuah permenungan? Dalam hidup nyata sehari-hari, kita sering mendengar banyak orang menyebut Nama Allah Yang Mahabesar. Tapi ternyata antara perkataan dan perbuatannya tidak sejalan. Banyak orang menyebut Nama Allah, tapi hidupnya penuh dengan kebencian, iri hati, kesombongan, keserakahan, kemalasan, dll.