Mewartakan Injil.

njil Markus (Mrk 16:15-18) hari ini mengisahkan tentang penampakan Yesus setelah bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada 11 para mudi-Nya dengan berkata:” Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum” Mewartakan Injil bermakna