Hati yang degil.

Setelah Yesus bangkit di antara orang mati, Ia menampakkan diri-Nya mula-mula kepada Maria Magdalena. Wanita ini yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat (setan). Kemudian Maria memberitakan hal ini kepada para murid-Nya, namun mereka tidak percaya. Ketika Yesus menampakkan kepada dua murid lainnya, mereka juga tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan