Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani.

Renungan Kuasa Doa hari ini diangkat dari Injil Matius (Mat 20:17-28) dengan judul:” Aku datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani”. Injil Matius hari ini  mengisahkan  tentang  Yesus  yang memanggil para murid-Nya untuk menceriterakan  tentang Diri-Nya  akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi  hukuman mati.  Mereka akan