Tuhan turut bekerja.

Renungan Kuasa Doa hari ini diangkat dari Injil Markus 16:15-20 dengan thema:” Tuhan turut bekerja”. Injil Markus hari berbicara tentang karya misi pewartaan khabar gembira. Bagaimana ini maksudnya? Pada suatu hari Yesus yang bangk8it dari antara orang mati menampakkan diri kepada sebelas murid dan berkata kepada mereka:” Pergilah ke seluruh