Tanda-tanda zaman!!!

Renungan Kuasa Doa hari Minggu Adven pertama ini diangkat dari Injil Markus 13:33-37 dengan thema:” Tanda-tanda zaman”. Injil Markus hari ini Minggu ini menekankan arti pentingnya untuk berjaga-jaga. Mengapa demikian. Berikut ini kisahnya. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada para murid-Nya:” Hati-hatilah dan berjaga-jagalah! Sebab kamu tidak tahu bilamana waktunya tiba. Ibaratnya seperti seseorang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggungjawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, sebab kamu tidak tahu bilamana tuan rumah itu pulang: menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta. Hal ini Kukatakan supaya kalau tiba-tiba ia datang, jangan sampai didapatinya kamu sedang tidur. Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua orang: Berjaga-jagalah!!!”.

Hari Minggu ini dimulainya masa adven pertama yang merupakan masa untuk menyambut kedatangan Mesias. Masa adven dimaksudkan kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus dikenal dengan berbagai cara antara lain kehadiran dalam kemiskinan dan kehinaan. Itulah Natal yang sedang kita persiapkan. Kedatangan yang lain adalah kedatangan-Nya dalam kejayaan dan kemuliaan. Itulah kedatangan lain pada akhir zaman saat Tuhan datang untuk mengadili orang hidup dan yang mati.

Inspirasi bathin dari renungan Kuasa Doa hari Minggu ini antara lain bahwa kita diminta panda-pandai menilai tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman akan hadirnya Tuhan khususnya pada akhir zaman sangat diketahui dengan gampang, Namun demikian bukan berarti bahwa segalanya segera akan berakhir.

Dari semuanya itu yang paling diharuskan oleh Tuhan adalah agar kita berjaga-jaga sambil beroda, karena saatnya datang kepada diri kita ibaratnya maling yang memasuki rumah kita. Berjaga sambil berdoa adalah sarana yang paling aman dalam menikapi kehadiran Tuhan khususnya pada waktu kita. Namun demikian, banyak orang terlena oleh nikat dunia, sehingga kita kehilangan kasih Tuhan.

Natal selalu dimaknai dengan kedatangan Tuhan di dunia, namun demikian tidak sedikit yang menolak-Nya. Sebagai orang beriman, kita mengimani bahwa Natal adalah harinya Tuhan datang ke dunia dengan segala kesederhanaan-Nya. Ia mau hadir di tengah kita dan menjadi serupa dengan manusia. Semuanya sama seperti kita kecuali dalam hal dosa.

Apakah kita siap dengan menyambut kehadiran Mesias dalam malam Natal nanati? Andalah yang tahu.

Demikianlah renungan Kuasa Doa hari Minggu ini, Tuhan memberkati.-***

Tinggalkan Balasan