Bekerja pada hari Sabat.

Renungan singkat Kuasa Doa hari ini diambil dari bacaan Injil Matius 12:1-8 dengan thema:” Bekerja pada hari Sabat”. Kedudukan Yesus sebagai penapsir yang penuh kuasa terhadap hukum Taurat diberikan contoh dengan peristiwa para murid memetik dan memakan gandum pada hari Sabat. Tindakan para murid dipandang sebagai tindakan melanggar hukum. Orang-orang